Múdrejšia. Rýchlejšia. Stabilnejšia.

Vyvíjame ambulantný softvér
pre neštátnych lekárov
a zdravotnícke zariadenia.

Ambulantný program určený pre neštátnych lekárov
a zdravotnícke zariadenia.

Je nástupcom veľmi jednoduchého a úspešného programu AMBULANCIA

Pracuje pod operačným systémom

Poskytuje všetky užitočné funkcie,
ktoré ocenili užívatelia programu AMBULANCIA

 • Evidencia a tlač kariet
 • Písanie a tlač dekurzov
 • Evidencia výkonov(A1/UZD)
 • Sledovanie kapitácie podľa vekových skupín
 • Evidencia a tlač receptov a magistraliter receptov
 • Tlač doporučenia na zadnú stranu receptov
 • Evidencia a tlač zdravotníckych pomôcok
 • Dispenzár. Program vytvorí za dispenzarizovaných pacientov dávku č. 599
 • Možnosť vytvárania Návrhov na zaradenie poistencov do dispenzára
 • Automatické vytváranie opravných faktúr k vytvoreným faktúram
 • Výmenný lístok
 • Anamnéza
 • PN-ky
 • Evidencia očkovaní
 • Návrh na kúpeľnú starostlivosť
 • Evidencia labolatórnych výsledkov
 • Objednávanie pacientov
 • Priame platby (Návšteva lekára, vodičský preukaz a iné)
 • Identifikátory kvality. Program vytvára dávky 901, resp. 903
 • Možnosť pripojenia na EKG, ultrazvuk a iné
 • Zasielanie dávok do poisťovní po internete
 • Možnosť vykazovania výkonov na dva úväzky(SVLZ)
 • Aktualizácia programu aj cez INTERNET
 • Štatistika predpísaných liekov v EUR
 • Automatický zápis receptov, OČR, PN, A1/UZD, laboratórnych výsledkov do dekurzu
 • Automatický zápis dispenzárnej Dg do dispenzára
 • Štatistiky A1/UZD, kapitácií, dispenzára, očkovaní, preventívnych prehliadok a iné zostavy
 • Farebné odlíšenie plne hradených liekov resp. zdr. pomôcok
 • Rýchle prezeranie a zobrazovanie obsahu predošlých nálezov pomocou tlačidla Predošlé nálezy
 • Možnosť zmeny typu písma.V programe sa dá nastaviť normálne písmo, alebo zvýraznené písmo. Zvýraznené písmo je vhodné použiť pre staršie a menšie monitory
 • Voľba A1/UZD, ktorá slúži na zadávanie výkonov pre poisťovne a obsahuje zoznam vyšetrených pacientov za aktuálne obdobie
 • Možnosť prezerania a mazania obsahu diskety priamo v programe
 • Štatistika počtu vyšetrených pacientov
 • Možnosť vytvárania evidencie opakujúcich sa receptov a opakujúcich sa zdravotníckych pomôcok
 • Tlač dohôd o poskytovaní lekárskej starostlivosti
 • U praktických lekárov pre dospelých tlač preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti
 • Možnosť úpravy a vlastného nastavenia tlačových zostáv (recept, zdravotnícka pomôcka, výmenný list, PN, OČR, kúp. liečba, priame platby)
 • Možnosť zadávania úhrad k vytvoreným faktúram